Groenbemestersdag 27 februari Vredepeel

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! 
Naast de groenbemesterkeuze gaat het ook over de laatste stap in de teelt van groenbemester namelijk: het verwerken en inwerken van de groenbemester.
Daarbij gaat het vooral om de gevolgen van de keuzes voor de start van het nieuwe groeiseizoen.
Vragen die daarbij spelen zijn: wanneer inwerken, hoe, wel of niet voorbewerken, keuze machine etc. Dit in relatie tot organische stofvoorziening, koolstofopslag, mineralenmanagement, structuur
van de bodem en beheersing van aaltjes.

Voor Wageningen University & Research (WUR | Open Teelten) en Agrio een reden om in het zuidoosten een tweede editie van DE GROENBEMESTERDAG te organiseren op 27 februari 2019.
Het thema van de dag is: Zand erover.

Voor deze editie van De Groenbemesterdag is er een samenwerking met het project: Koolstof Kringlopen (POP-3 Limburg). We nodigen u graag uit en wensen u een leerzame en inspirerende
dag toe, mede namens Koolstof Kringlopen Limburg. Homburg Holland is hier met de Väderstad Carrier met Crosscutter Disc ook aanwezig!

Locatie:
WUR I Open Teelten
locatie Vredepeel
Vredeweg 1c
5816 AJ Vredepeel

Programma:
13:00 Inloop met koffie en thee
13:30 Opening met lezing in de loods: Thema: “Zand erover” door WUR | Open Teelten, Brigitte Kroonen
14:15 Rondgang langs diverse onderzoeken en demonstraties
17:30 Einde

Meer informatie: www.groenbemesterdag.nl 

Kom in contact met onze dealers

Dealers

Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.
Het privacy statement van Homburg Holland.