Precies wat nodig is

Wie zijn wij?

Per dag komen er circa 209.000 mensen op aarde bij.
De wereldbevolking zal in 2023 de grens van acht miljard passeren en in het jaar 2100 zullen er zelfs al over de elf miljard mensen zijn.
Deze wereldbevolking zal moeten worden voorzien van gezond voedsel. 
Een enorme uitdaging voor de landbouw! Homburg Holland wil zijn steentje hier aan bijdragen.
Hoe? Dat lichten wij graag toe.

Van klein naar groot. In de afgelopen eeuw is de landbouw veranderd van kleinschalig ambachtelijke landbouw naar grootschalige industriële landbouw. Deze veranderingen hebben voor de manier van bedrijfsvoering in de akker- en tuinbouw veel gevolgen. Schaalvergroting en tegelijkertijd de afname van het aantal arbeidskrachten, intensivering, specialisatie, mechanisatie, rationalisatie met middelen zoals precisielandbouwtechnieken en globalisatie (de wereld is onze markt) zijn thema’s waardoor Homburg Holland zo efficiënt mogelijk met onze  kostbare bodem moet en wil omgaan.

‘We meet you in the field’ is voor ons heel letterlijk. Met de voeten in de klei ervaren we dat het bodemgebruik veranderd is. Wisselingen in gewassen, van permanente naar tijdelijke gewassen, maar ook klimaatverandering, zorgen ervoor dat kennis van de bodem onmisbaar is. Door de bodem op de juiste manier te bevochtigen, te voeden, te bewerken en door het zaaibed op de juiste manier voor te bereiden en de gewassen op de juiste manier te beschermen, zullen ze optimaal renderen. Méér rendement met minder bewerking, minder brandstof, minder beschermingsmiddel ……..

Het team. De medewerkers van Homburg Holland kenmerken zich door hun specialistische kennis. Zaaibedbereiding en het gezond laten groeien van gewassen zijn de twee uitgangspunten waarmee wij de akker- en tuinbouw willen helpen: Met het optimaal houden van de bodemconditie, de juiste manier van niet kerende grond bewerken, met efficiënte zaaitechnieken en met middelen besparende gewasbescherming. GPS techniek en precisielandbouw zitten daarbij in ons bloed; meten, registreren, analyseren en weten zorgt ervoor dat wij samen met de klant in het veld, de optimale winst kunnen behalen. Want daar staan we voor.
‘Profit through knowledge’: door samen kennis te delen wordt er voordeel behaald en dit vult het hart van Homburg Holland. Daar stroomt het bloed.

De basis. De klant staat bij Homburg Holland altijd centraal. Wat heeft hij nodig? Welke vraag moet beantwoord worden? Welk probleem moet er worden opgelost?
Dat is onze basis: Met ons team van gedreven, betrokken en servicegerichte medewerkers willen wij dealers en eindgebruikers zo goed mogelijk adviseren en helpen. Dit doen wij mede door onze 24/7 service, de Homburg Academy is ons fundament en wij staan juist dán paraat wanneer in het veld om onze kennis wordt gevraagd.

Producten. Sinds de jaren '50 is Homburg Holland importeur van HARDI veldspuiten. Daar zijn later Väderstad grondbewerkings- en zaaimachines en precisielandbouw van Ag Leader, aan toegevoegd. Sinds 1970 ontwerpen, produceren en exporteren wij de Homburg Draincleaner. Hier zijn ook de slimme innovatieve oplossingen van SmartSOLUTIONS als exportproduct aan toegevoegd.
Sinds 2019 zijn wij ook importeur van Digitroll en 
Garford schoffeltechniek. In 2020 is Homburg importeur geworden van Bogballe kunstmeststrooiers in Nederland en België.

Certificeringen

VND certificering
Fedecom certificering
Metaalunie certificering
Erkend leerbedrijf

Kom in contact met onze dealers

Dealers

Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.