Oświadczenie o ochronie prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych od klientów, dostawców i innych kontrahentów
Prosimy pamiętać, że będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, które nam Państwo przekażą, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania jakiejkolwiek umowy z Państwem. Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów, jak i stron, od których kupujemy działalność i/lub usługi.

Jeśli jest Pan/Pani naszym (potencjalnym) klientem, wykorzystujemy Pana/Pani dane w celu przesłania Panu/Pani oferty, ustalenia, jakie specyfikacje lub życzenia powinien spełniać dany przedmiot lub usługa, dostarczenia Panu/Pani towarów lub wykonania dla Pana/Pani pracy, wystawienia Panu/Pani faktury oraz sprawnego i skutecznego komunikowania się z Panem/Panią w sprawie aspektów realizacji umowy.

Jeśli jest Pan/Pani (potencjalnym) dostawcą lub innym kontrahentem, Pana/Pani dane osobowe są również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zamówień jest to konieczne, aby poinformować Państwa o tym, jakie specyfikacje lub wymagania powinien spełniać dany przedmiot lub usługa w odniesieniu do nas, aby wysłać Państwu zapytanie ofertowe lub złożyć u Państwa zamówienie, aby opłacić Państwa faktury oraz aby sprawnie i skutecznie komunikować się z Państwem w sprawie innych aspektów umowy.

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie przekażą nam Państwo żadnych lub wystarczających danych osobowych, możemy nie być w stanie wykonać wyżej wymienionych czynności.

Przekazanie osobom trzecim
W związku z wykonywaniem jakiejkolwiek umowy z Panem/Panią możemy być zmuszeni do przekazania Pana/Pani danych osobowych stronom, które dostarczają nam części, materiały i produkty lub wykonują prace w naszym imieniu. Ponadto wykorzystujemy zewnętrzną przestrzeń serwerową do przechowywania (części) naszych rejestrów sprzedaży i zakupów, które zawierają Państwa dane osobowe. W tym celu Państwa dane osobowe są przekazywane naszemu dostawcy przestrzeni serwerowej. Ponadto korzystamy z pakietu Microsoft Office i jego funkcji przechowywania wiadomości e-mail i innych plików. Wreszcie, ponieważ korzystamy z usługi wysyłki newslettera, Państwa dane osobowe zostaną przekazane dostawcy tej usługi.

Marketing bezpośredni
Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy przechowywać i wykorzystywać podane przez Państwa dane osobowe w celu osobistego informowania Państwa o naszych istniejących i nowych produktach i usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej w przyszłości oraz ewentualnego składania Państwu ofert na te produkty i usługi. Za każdym razem, gdy wysyłamy do Państwa mailing reklamowy, mają Państwo możliwość poinformowania nas o tym, że nie chcą już Państwo go otrzymywać. W tym celu proszę zapoznać się z linkiem do rezygnacji z subskrypcji na dole każdego mailingu.

Okres przechowywania danych osobowych
Jeśli poprosił/a Pan/Pani o wycenę, ale nie został/a Pan/Pani naszym klientem, usuniemy Pana/Pani dane nie później niż trzy lata po naszym ostatnim kontakcie. Podobnie, jeśli otrzymaliśmy od Państwa ofertę, ale nie zostaliśmy Państwa klientem, Państwa dane osobowe zostaną usunięte nie później niż trzy lata po naszym ostatnim kontakcie. Jeśli został Pan/Pani naszym klientem lub my zostaliśmy naszym klientem, będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez siedem lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym umowa z Panem/Panią została w pełni wykonana. Okres siedmiu lat odpowiada okresowi, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji dla organów podatkowych. Po upływie tego okresu usuniemy Państwa dane osobowe.

Państwa prawa
Mają Państwo prawo poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach mogą Państwo również zwrócić się do nas o uzupełnienie Państwa danych osobowych lub poprawienie nieścisłości. Ponadto mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystywania. Mogą Państwo również sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas Państwa danych lub złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wreszcie, może Pan/Pani zażądać od nas uzyskania Pana/Pani danych osobowych lub przekazania ich innej osobie.
Aby skorzystać ze swoich praw, proszę skontaktować się z: J. Thibaudier, Homburg Machinehandel B.V. It Noarderfjild 21, 9051BM, Stiens, 0031 (0) 58 257 15 55 oraz info@homburg-holland.com.
Oczywiście mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Stiens, 24-05-2018