vaderstad

Kennisdeling: richtlijnen voor een geslaagde groenbemestingsteelt

De oogst is in volle gang. Na een seizoen van intensieve teeltbegeleiding vormt de oogsttijd een dynamische periode waarin de balans wordt opgemaakt. Iedereen is benieuwd naar de opbrengsten, de kwaliteit en de daaruit volgende uitbetalingsprijs.

Noord- en Oost-Europa hebben een extreem droog groeiseizoen beleefd. Er is hier en daar wel regen gevallen, maar dit kwam dan in dusdanig grote hoeveelheden naar beneden dat er sprake was van wateroverlast. Ongeacht natte of de huidige droge omstandigheden is een juiste grondbewerking na de oogst van essentieel belang: zowel voor de teelt van groenbemesters als voor de vervolgteelt. Wie in deze droge periode groenbemesters wil zaaien, dient snel en effectief te werken. Om zo veel mogelijk vocht te besparen, dient de bodem zo snel mogelijk weer bedekt te zijn. Het zaaien van een groenbemester is de meest voor de hand liggende en aantrekkelijkste optie. Groenbemesters zijn altijd gunstig voor de bodem. Stelregel hierbij is dat ‘Een groenbemester neemt nooit meer dan dat hij geeft’.

Voordelen groenbemesters:
- Preventie van uitspoeling van nutriënten
- Toename van stikstof in de bouwvoor
- Gunstig voor de gewasrotatie
- Verbetering van bodemstructuur
- Vergroting van het waterbergend vermogen
- Vermindering van onkruiddruk

Om deze voordelen optimaal te benutten dient er serieuze aandacht en tijd te worden besteed aan de groenbemestersteelt. Het woord teelt wordt hier bewust gebruikt, omdat groenbemesters als hoogwaardige teelt moeten worden gezien. Indien er sprake is van groenbemestersteelt is de ambitie het maximaal haalbare uit de teelt te halen een absolute vereiste.

Gebruik de juiste machines
Groenbemestersteelt start met het inzetten van de juiste machines. Gebruik machines die oogstresten netjes in de bouwvoor mengen. Hierdoor verbetert de structuur en kan het verteringsproces op gang komen. Houd er rekening mee dat de meeste biologische werking in de bovenste tien centimeter van de bouwvoor zit.

Breek eventuele storende lagen, zodat water weg kan en wortels kunnen groeien. Probeer werkgangen te kruisen om hiermee de oogstresten goed over het veld te verdelen. Hark de oogstresten over een machinebreedte eens bij elkaar: zo heeft u een goed beeld van de hoeveelheid oogstresten in één werkgang.

Schijveneggen en cultivatoren lenen zich goed voor het mengen van oogstresten. Schijfeggen mengen de oogstresten goed en zorgen voor fijne grond, waardoor de oogstresten goede aansluiting vinden met de bodem. Gebruik bij voorkeur een schijven­eg met een kleine diameter schijf volgens het principe: ‘Kleine schijven, kleine kluiten’, ‘Grote schijven, grote kluiten’. Laat de cultivator dit nog eens goed mengen en breek eventuele storende lagen door. Maak in geval van een cultivator gebruik van een uitvoering mét aangebouwde rol. Dit helpt om een juiste bewerkingsdiepte te behouden en drukt de grond weer netjes aan. Dit aandrukken is ook nodig om gewasresten en bodem contact met elkaar te laten maken en zo een stabiele en vaste bodem te creëren. Dit is ook gunstig voor een volggewas. Deze heeft eveneens aansluiting met de bodem en door middel van capillaire werking krijgt het volggewas vocht vanuit de bodem.kwart

Samengevat: controleer voordat u groenbemesters gaat toepassen uw materieel. Goede werktuigen op de juiste manier ingezet, is het halve werk!

​Nieuws & agenda

Kom in contact met onze dealers

Vind uw dealer

Op zoek naar een dealer in uw regio?
Zij helpen u graag verder!


Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.