vaderstad

Subsidiemogelijkheden voor TWIN, GPS, Väderstad in de Veenkoloniën

Subsidiemogelijkheden in Drenthe

Landbouwondernemers in de Veenkoloniën kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzamer maken van hun bedrijf. (Fysiek) Investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines.
Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

In het kort houdt de subsidie samengevat het volgende in:

•    Deadline indienen aanvraag loopt tot 29 augustus 2019, 17.00 uur.
•    Besluit op aanvraag is het streven van 22 weken.
•    POP3 budget € 4.600.000,00.
•    Subsidiepercentage 40% van de subsidiale kosten.

Meer informatie: klik hier voor de SNN website. 

Wie komen voor subsidie in aanmerking:

•    Landbouwers die fysieke investeringen plaatsen c.q. gebruiken in de Veenkoloniën. 
•    Minimaal 50% van het areaal van de landbouwonderneming moet in de Veenkoloniën liggen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

•    Machine voor mechanische onkruidbestrijding c.q. loof behandeling.
•    Investeringen voor grondbewerking.
•    Systemen voor precisielandbouw.
•    Systemen voor drift reducerende technieken.
•    Investeringen in duurzame bewaartechnieken.
•    En andere investeringen zoals opgenomen in de bijlage bij het openstellingsbesluit.

​Nieuws & agenda

Kom in contact met onze dealers

Vind uw dealer

Op zoek naar een dealer in uw regio?
Zij helpen u graag verder!


Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.