spraylogger

Eisen druklogger zijn bekend!

Medio december 2018 maakte minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) al bekend aan welke eisen de zogenaamde 'druklogger' moet voldoen. Hieronder zijn de eisen samengevat.

-          De actuele spuitdruk wordt gemeten met een maximale afwijking van ± 0,1 bar in het gebied van 0-10 bar.

-          Er dient bij bespuitingen een actuele meting en registratie van de spuitdruk in de tijd plaats te vinden met daaraan gekoppeld een tijdregistratie. Gedurende een tijdsduur van tenminste het laatste uur van een bespuiting dient ten minste elke 10 seconden de spuitdruk gemeten en geregistreerd (opgeslagen) te worden. Dit levert een goed en bruikbaar beeld op van de

gebruikte spuitdruk.

-          Registratie van de spuitdruk dient alleen plaats te vinden op het moment dat daadwerkelijk wordt gespoten, dus niet op het moment dat de spuitvloeistof wordt rondgepompt maar niet gespoten wordt (bijvoorbeeld bij recirculatiesystemen).

-          De spuitdruk dient aangegeven te worden met één cijfer achter de komma (in bar).

-          De geregistreerde gegevens (meetwaarden) moeten ten minste 1 uur worden bewaard. Bij één waarneming per 10 seconden gaat het bij registratie van de gegevens over een uur om 360 waarnemingen die moeten worden opgeslagen en afgelezen kunnen worden.

-          De spuitdruk dient gemeten te worden in de nabijheid van de spuitmanometer.

Indien een spuitmachine al een druksensor heeft, en deze voldoet aan de SKL eisen, dan mag deze sensor gebruikt worden voor de drukregistratievoorziening en mag de spuitcomputer gebruikt worden voor het registreren en aflezen van de opgeslagen spuitdruk en tijd.

-          De drukregistratievoorziening geeft met een indicatievoorziening (bijv. een lampje) aan dat deze in werking is. Bij het starten van de bespuiting dient de drukregistratievoorziening automatisch in werking te treden. De drukregistratievoorziening mag niet handmatig kunnen worden aan- of uitgezet.

-          De gegevens (meetwaarden spuitdruk) dienen in het veld eenvoudig en snel afgelezen te kunnen worden. Het gaat daarbij om het aflezen van iedere waarneming van de spuitdruk per 10 seconden tot ten minste één uur terug.

In discussie is nog de voorkeur dat de spuitdruk kan worden afgelezen van het beeldscherm van de spuitcomputer indien deze op de spuit aanwezig is. Bij nieuwe spuitmachines dient vanaf 1-1-2020 bij aanwezigheid van een spuitcomputer, de spuitdruk afleesbaar te zijn vanaf het beeldscherm van de spuitcomputer.

Meer informatie over de drukregistratievoorziening vindt u HIER.

​Nieuws & agenda

Kom in contact met onze dealers

Vind uw dealer

Op zoek naar een dealer in uw regio?
Zij helpen u graag verder!


Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.