SmartBULB®

Registratie geplante aantallen en
sectieschakelen voor bollenplanters

het door Homburg Holland ontwikkelde SmartBULB is is geschikt voor planters die voorzien zijn van de recentere Cremer telsensoren en registreert de geplante aantallen in de daarvoor geschikte ISOBUS schermen.

Werking

Op het ISOBUS trekkerscherm worden aantallen dan weergegeven en gelogd. Indien de planter geschikt is voor aansturing qua dosering en in-/uitschakeling, is dit ook mogelijk via de combinatie van SmartBULB en ISOBUS scherm. SmartBULB is een variant op bestaande
SmartSOLUTIONS die Homburg reeds bouwt en levert voor spuiten, bemesten, kilveren, werktuigbesturing etc. De hardware zit in een compacte en eenvoudige module die gemonteerd wordt op de planter. SmartBULB vereist geen aanpassingen aan de Cremer telunit en kan daar direct via CAN bus op worden aangesloten.

SmartBULB is een module waarmee:

  • Het aantal geplante bollen per meter, zoals geteld door de Cremer sensor, wordt gelogd en weergegeven in het GPS trekkerscherm.
  • Gelogde aantallen ook beschikbaar zijn in management software.
  • De planter via GPS (via ISOBUS) in- en uitgeschakeld kan worden op kopakkers (startstop voor loggen).
  • De Cremer sensor vanuit het GPS scherm aan te sturen is qua aantallen, dit maakt het werken met taakkaarten mogelijk.

SmartBULB Compatible met Ag Leader en ISOBUS.*
Registratie en sectieschakeling voor bollenplanters via ISOBUS.

*Vraag uw Ag Leader dealer of uw scherm al dan niet geschikt is.

Klanten over SmartBULB®

- Loonbedrijf Van Dun uit Rutten/Espel -

Service & Downloads

Kom in contact met onze dealers

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.
Het privacy statement van Homburg Holland.