TwinForce Spuitbomen | Spray Control

De nieuwste generatie spuitbomen van HARDI

Bij spuiten van onkruid, schimmels en insecten wordt het beste effect bereikt bij spuiten tijdens het meest kwetsbare stadium. Veldtiming is het middel om het beste biologische resultaat te behalen en is de veiligste methode voor verlaagde doses. Onkruidbestrijdingsmiddeldoses kunnen aanzienlijk worden teruggebracht als het doelonkruid in het zaadlobben stadium is een moeilijke uitdaging, omdat dat slechts enkele dagen het geval is. Met conventionele veldspuiten zijn deze schaarse spuitmogelijkheden beperkt vanwege de wind of omdat veel tijd verloren gaat doordat grote hoeveelheden water naar het veld moet worden gebracht.

Met TWIN FORCE spuitbomen kan ook worden gewerkt als er meer wind staat en kan de spuittijd in het veld optimaal worden benut. 110° spleetdoppen spuiten in een continu gericht luchtgordijn en verzekeren onder een vaste hoek een uniforme vloeistofverdeling en optimaal gebruik van de luchtonder- steuning. De unieke gezamenlijke hoek van lucht en spuitdoppen compenseert veranderende windrichtingen en zorgt voor een optimale depositie op de plant.

50% Meer beschikbare spuituren
Bij een conventionele veldspuit kan de spuitdrift zodanig groot zijn dat de bestuurder voortijdig moet stoppen. Met een efficiënte driftregeling kan de bestuurder veel gemakkelijker het hele veld spuiten. In de meeste omstandigheden hebben landbouwers met een TWIN veldspuit tenminste tweemaal zoveel uren voor veilig en doelmatig spuiten dan bij conventioneel spuiten. De max. windsnelheid bij conventioneel spuiten is naar schatting 4 m/s en bij TWIN is dit 8 m/s.

Hoekverstelling
TWIN FORCE spuitbomen zijn uniek vanwege de variabele hoekverstelling. Hierdoor kan de spuitboom in de juiste spuithoek worden ingesteld, afhankelijk van windrichting, rijsnelheid, type en grootte van het gewas. In combinatie met de juiste dopkeuze wordt een optimale indringing in het gewas verkregen.

Minder drift door Spray Control
Wereldwijd maken landbouwers gebruik van hogere spuitsnelheden om een hogere capaciteit te bereiken. Bij conventionele veldspuiten leiden deze ontwikkelingen tot driftproblemen, een slechtere verdeling en vrees voor residuschade bij hoogwaardige gewassen. Een slechte verdeling in het veld gaat ten koste van de chemische prestatie, kan gewasschade veroorzaken en tot opbrengstverlies leiden. Gebruikers van TWIN FORCE veldspuiten hebben deze zorgen niet. Door de actieve luchtondersteuning worden de druppels naar het doeloppervlak gedwongen, indien nodig door het gewasdek, zodat niet alleen drift wordt vermeden maar tevens een optimale verdeling wordt verzekerd.

Voordelen HARDI TWIN FORCE

  • 100 % verhoging capaciteit: meer uren per dag, meer hectare/tank, minder liter/ha
  • 50 - 99 % reductie winddrift
  • Betere timing
  • Betere indringing in dicht gewas
  • Middel beter op juiste plaats: horizontaal, verticaal en onderzijde blad
  • Betere bedekking
  • Minder dosis chemicaliën

In 2018 liet Homburg Holland in een dealerbijeenkomst de testresultaten zien van TWIN FORCE. Door middel van watergevoelig papier en door onder de spuitboom te lopen, werd direct duidelijk hoe de bedekking van de druppel is met lucht, en zonder lucht. 
Zelfs aan de onderzijde van het watergevoelig papier zaten de druppels wanneer de luchtonderteuning werd gebruikt. Gewassen worden 'opgetild' waardoor de druppel ook de bladeren eronder kan raken!

Op de eerste foto ziet u links de test zonder luchtondersteuning, rechts met TWIN FORCE. 

Resultaten: ZONDER luchtondersteuning         Resultaten: MET luchtondersteuning

WUR rapport winddriftreductie HARDI TWIN FORCE

Wageningen Universiteit heeft een studie uitgevoerd naar het effect van een veldspuit uiterust met HARDI TWIN FORCE luchtondersteuning op de drift bij gebruik van twee doptypen: standaard spleetdop en een driftarme voorkamer spleetdop).

Deze resultaten onderbouwen de conclusie dat de HARDI TWIN FORCE een aparte status kan verkrijgen als meer driftbeperkende spuittechniek dan die zoals nu gebruikt voor luchtondersteuning.

Lees het onderzoek: WUR onderzoek winddriftreductie HARDI TWIN FORCE

Klanten over TWIN FORCE:

“Natuurlijk moet je leren werken met luchtondersteuning, maar we hadden daar al snel een

goed gevoel bij. Ook onder natte omstandigheden in het veld zijn spuit en spuitboom stabiel door de goede gewichtsverdeling van o.a. de schoonwatertank boven op de as en SafeTrackbesturing.”

- Martin Lamberink, Mts. Lamberink in Bruchterveld -

Service & Downloads

Kom in contact met onze dealers

Vind uw dealer

Op zoek naar een dealer in uw regio?
Zij helpen u graag verder!


Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.