boomsense

Inhoud subsidieregeling ​​​​​​​“Investeren in groen-economisch herstel”

Subsidieregeling in het kort

Voor de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel
komt een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro.
In het kort:

 • De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
 • Onder de 41 jaar oud bedraagt de subsidie 75%.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt voor investeringen minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.
 • (Overal zijn er uitzonderingen mogelijk)

Wat moet in het plan

De subsidieontvanger beschrijft in het plan wat de uitwerking van doelen is, gericht op:

1. Het verbeteren van het verdienvermogen van de landbouwsector;

2. De matiging van en aanpassing aan klimaatverandering en duurzame energie;

3. De duurzame ontwikkeling en het efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht; of

4. De bescherming van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van habitats en landschappen;

Lees hier het complete document van de Staatscourant.

Verschillende categorieën 

Er zijn verschillende investeringscategorieën en deze investeringen moeten in ieder geval bijdragen aan de thema’s precisielandbouw en smart farming, water, duurzame bedrijfsvoering, digitaliseren of natuur inclusieve- en kringlooplandbouw.

Homburg heeft hieronder de categorieën en rubrieken genoemd waarbij een Homburg machine in aanmerking kan komen voor een subsidieaanvraag. 

A. Precisielandbouw en Smart farming

A1, Groei en oogstenAg Leader gewassensoren OptRx en opbrengstmeting

A3, Precisiebemesting: Ag Leader en vloeibare kunstmest toediening via Väderstad

A4, Precisiegewasbescherming:

 • Een spuitmachine met een combinatie van doppen en driftreducerende technieken die zorgt voor een driftreductie van minimaal 90%: Hardi
 • systemen die obv. een taakkaart kunnen spuiten toevoegen, evt. in combinatie met PWM doppen (pulse width modulation) stimuleren in de regeling (dosering is dan flexibel aanpasbaar). Hardi, Ag Leader
 • In het algemeen is Ag Leader verweven in vele subsidies: ‘ GPS i.c.m. bovenstaande investeringen’.

 • Spotspray toepassingen: herkenning van onkruid mbv. camera’s waarna alleen het onkruid bespoten wordt (sterke middelreductie) – deze systemen komen nu op de markt. Systemen zijn bijv. Weed-it, Garford, Ecorobotix
 • Mechanische systemen als alternatief voor bespuitingen m.i. sterker stimuleren: denk aan camera gestuurde schoffelsystemen, Garford.
 • Systemen die obv. een taakkaart kunnen spuiten. Idem voor spotspraying. Garford SpotSprayer!

A5, Variabel zaaien en poten

Machines voor het uitvoeren van een grondbewerking en dit combineren met variabel zaaien/poten/planten.

Dit is mogelijk door middel van de Väderstad Rapid en Väderstad Spirit.

B. Digitalisering

B2, Beslissingsondersteunende (software-)systemen voor de land- en tuinbouw

E. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

E3, Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding:

 • Machines voor inwerken groenbemesters, ruige mest en gewasresten (schijveneg) Väderstad
 • Rijenfrees voor onkruidbestrijding in het gewas, wiedeg, wiedbed, onkruidbrander, onkruidsnijder TOPCUT COLLECT van ZURN
 • GPS: Ag Leader RTK systeem en ook SmartSOLUTIONS waaronder SmartSTEER werktuigbesturing.

E6, Machine voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten:

Deze investering draagt bij aan een betere basis voor bodemleven – biodiversiteit, en draagt bij aan het voorkomen van uitspoelen door het voorkomen van bodemverdichting.

Hoe nu verder?

Let op:

 • Wanneer subsidie is toegekend zijn er geen mogelijkheden meer tot Mia/Vamil.
 • Investeren mag na het aanvragen van de subsidie.
 • Medio 2022 worden de toezeggingen gepubliceerd, investeren moet dan binnen 2 jaar vanaf datum toezegging.
 • Maximaal 2 losse investeringen mogen er gedaan worden. bijvoorbeeld voor schijven-eg en cultivator. Wanneer machines onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn dan worden ze als één machine behandeld, bijvoorbeeld TPV8 en FH2200.
 • Financiële lease is mogelijk in deze regeling.
 • Dealers moeten totaalbedragen vermelden op hun offertes en duidelijk omschrijven wat de mogelijkheden zijn en hoe hij voor subsidie in aanmerking komt. Dit voorkomt discussies of bepaalde opties wel of niet in aanmerking komen voor de subsidie.

Puntenverdeling en weging

Elke investeringsvorm kent zijn eigen aantal punten.
Daarnaast hebben de criteria de volgende wegingsfactoren
(bekijk hiernaast het overzicht):

Selectiecriterium

Punten

Wegingsfactor

Maximaal

Effectiviteit

0–5

4

20

Haalbaarheid

0–5

3

15

Innovatie1

0–5

2

10

Efficiëntie1

0–5

1

5

Totaal

 

 

50

Interesse? Offerte? Hulp nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat de complete inhoud van de subsidieregeling vragen oplevert.
Naast de financiele hulp van accountant, adviseur, boekhouder, kan de Homburg specialist uw wensen vertalen in de juiste machine.
Bel uw dealer of ons gerust bij vragen!

Ron Smit (Noord-Oost Nederland)
Tel. 06 - 5286 4968

Niel Scholtens (West-Midden Nederland)
Tel. 06 - 5750 6600

Marijn v/d Akker (Zuid Nederland)
Tel. 06 - 3614 9257

Geert-Jan Giesberts (Ag Leader)
Tel. 058 257 1555

​Nieuws & agenda

Kom in contact met onze dealers

Vind uw dealer

Op zoek naar een dealer in uw regio?
Zij helpen u graag verder!


Stel een vraag

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.